Innehåll
 

REFERENSER

 

Levi

Produkt: SteraLux AREA

Installationer: Slalomcenter

Vi fick vara med och förnya Levis slalomcenters backars belysning. Vid installationstillfället var vintern ännu långt borta och på bilderna är även snöfria. I och installationen togs den gamla belysningen bort och uppdateras med nya med hjälp av lyftkranar.

Den gamla belysningen bytets mot AREA 480-lampor som skräddarsyddes till målet. Målsättningen med förnyandet var ett behov av att utveckla belysningen till uppehållsfri samt att uppnå energibesparing.

Den föregående belysningen var 1000W och 2000W flermetalllampor, så besparingen tack vare de nya lamporna blev betydande.
 
 
Kontakta oss