Innehåll
 

REFERENSER

 

Dinolift Oy

Produkt: SteraLux LINEAR

Installationer: Industri

DinoLifts produktionsutrymmets belysning effektiviserades när fabriken höll sommarledigt. De gamla 240W urladdningslamporna ersattes med energisnåla SteraLux LINEAR 150W belysning. Installationsarbetet skedde problemfritt, eftersom man använde den existerande belysningsskenan och fäste de nya lamporna med snabbfästen.

Dinolift Oy är ett finländskt företag som planerar, tillverkar och säljer DINO-personlyftare för olika ändamål till uthyrare och slutkunder. DINO-lyftar har salts till över 40 länder runtom i världen. Huvudmarknaderna är Norden och norra Europa.

https://www.dinolift.com/fi/

 
dinolift734466959.jpg
 
Kontakta oss